Eindredactie

Eindredactie: méér dan alleen nakijken op spelfouten

 

Eindredactie maakt elke tekst beter, hoe goed de maker ook is. Als schrijver ben je vaak volledig gefocust op de inhoud van datgene wat je aan het schrijven bent. Type-, taal- of spelfouten sluipen dan gemakkelijk je tekst in. Je ziet ze gewoon over het hoofd. Dat overkomt de beste, en daarom zijn er eindredacteuren. Die zorgen voor een foutloos, goed opgebouwd en prettig leesbaar verhaal of artikel. Oók de schrijvers van De Schrijfcompany lezen elkaars teksten en corrigeren waar nodig!

Maar één kans op een eerste indruk

Of je nu een webtekst of een offerte schrijft, je tekst is het visitekaartje van je bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt. Vaak is het zelfs een eerste kennismaking. En je weet: die eerste indruk kun je maar één keer maken. Dan wil je dat die goed is, toch? Of beter nog: verpletterend.   Door jouw tekst door iemand anders te laten nakijken, voorkom je onnodige en storende fouten. Bovendien weet je zo zeker dat je de juiste toon aanslaat. Je verhindert dat mensen afhaken omdat ze je tekst te lang of wollig vinden. Kortom: je zorgt ervoor dat je boodschap duidelijk overkomt. Dat is tenslotte waar het om gaat.  

Een lekker leesbare tekst

De Schrijfcompany kan jouw tekst voor je nakijken. De eindredactie doen dus. Dat is trouwens meer dan checken op d’tjes en t’tjes. Het maakt je tekst ook aantrekkelijker. Lekkerder leesbaar en afgestemd op je doelgroep. We verzinnen prikkelende koppen en tussenkopjes. We maken zinnen actiever, schrappen zinnen en korten alinea’s in waar dat kan. Allemaal om jouw tekst beter te maken. Eigenlijk zijn we net dokters, maar dan op het gebied van taal en tekst.    

Herschrijven en corrigeren

Eindredactie omvat het hele plaatje: herschrijven, redigeren en corrigeren. Uiteraard kun je ook alleen op een bepaald onderdeel je tekst door De Schrijfcompany laten nakijken. Bij het corrigeren van een tekst controleren we op spelling, typefouten, grammatica en stijlbreuken, wat wil zeggen dat de stijl van je tekst opeens verandert. Wij herstellen de breuken. Zie je, we zijn net dokters.  

Scroll naar boven